Please wait...

DASHBOARD

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขณะนี้ได้สิ้สุดการส่งหลักฐานการชำระเงินลงทะเบียนแล้ว
เจ้าหน้าที่ขอเวลาในการตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินของผู้สัครเป็นระยะเวลา 1 อาทิตย์ (1 - 7 มิถุนายน 2563) หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วจะดำเนินการเปลี่ยนสถานะการตรวจสอบให้กับผู้สมัคร
เมื่อสถานะการตรวจสอบเปลี่ยนแปลงและผู้สมัครได้ส่งหลักฐานการลงทะเบียนถูกต้องสมบูรณ์ ระบบจะเปิดเมนูการพิมพ์ให้กับผู้สมัคร
ซึ่งรายการข้อมูลต่างๆ ในเมนูการพิมพ์จะถูกนำมาจากข้อมูลประวัติของผู้สมัครเอง ซึ่งทางทีมโปรแกรมเมอร์กำลังปรับเปลี่ยนและตรวจสอบข้อมูลประวัติของผู้สมัคร
ดังนั้นขอให้ผู้สมัครปรับปรุงข้อมูลประวัติให้สมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 8 - 25 มิถุนายน 2563 และโปรดติดตามความเคลื่อนไหวหน้าเพจวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนต่อไปหลังจากรายงานตัว Online แล้ว

เมื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อได้ดำเนินการรายงานตัว Online แล้ว ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ให้เข้ากรอกข้อมูลตนเองลงในระบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการทำเอกสารมอบตัวขึ้นทะเบียน การทำหนังสือสัญญาการเป็นนักเรียน/นักศึกษา หนังสือค้ำประกัน และแบบชำระเงินลงทะเบียนพร้อมบัตรลงทะเบียนเรียน โดยจะต้องเตรียมเอกสารและมีขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกรายการเมนู "Login" ที่บริเวณมุมจอด้านขวามือ
 2. เตรียมข้อมูลและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการบันทึกข้อมูล Profine ดังนี้
  1. จะต้องเตรียมไฟล์ภาพถ่ายชุดนักเรียน/นักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว ไม่มีขอบใดๆ ไว้ใช้ในการ Up load เพื่อที่ระบบจะใส่รูปถ่ายลงในเอกสารการทำสัญญาต่างๆ
  2. ข้อมูลส่วนตัวของบิดา/มารดา และผู้ปกครอง เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล
  3. ข้อมูลเอกสารจากใบ ปพ.1 ที่สำเร็จการศึกษา เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล
  4. ข้อมูลเพื่อนสนิทพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ (เพื่อนที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเรียนที่สถานศึกษาเดียวกัน)
 3. เลือกรายการเมนูทางด้านซ้าย ที่รายการ บันทึกข้อมูล Profile ของนักเรียน/นักศึกษา ให้ครบถ้วนทุกส่วน
 4. บันทึกข้อมูล Profile ของนักเรียน/นักศึกษา ให้ครบถ้วนทุกส่วน
 5. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล
 6. หลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว นักเรียน/นักศึกษา สามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองที่จำเป็นได้ จากการทดลองพิมพ์เอกสารต่างๆ ที่เมนูทางด้านซ้าง (จะเห็นเมื่อเข้า Login แล้วเท่านั้น) หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้เลือกรายการบันทึกข้อมูล Profile ใหม่อีกครั้งเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
 7. การ สั่งจองชุดนักเรียน/นักศึกษา ให้เลือกรายการที่ด้านซ้ายมือในหมวด "สั่งจองชุดนักเรียน/นักศึกษา (นักเรียน/นักศึกษา โควตา เข้าระบบสั่งจองชุดนักเรียนนักศึกษาได้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และผู้สมัครที่ไม่ใช่โควตาจะสามารถสั่งจองชุดได้ ก็ต่อเมื่อได้ดำเนินการรายงานตัวและกรอกข้อมูล Profile ของตนเองเรียบร้อยแล้วเท่านั้น)
  1. เมื่อเข้ารายการสั่งจองชุดนักเรียน/นักศึกษา ให้อ่านรายละเอียดและดำเนินการสั่งจอง
  2. จัดพิมพ์เอกสารการสั่งจองนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาภายใน 3 วัน
  3. หลังจากชำระเงินแล้วให้ส่งภาพถ่ายเอกสารหลักฐานการสั่งจองเข้าระบบ
  4. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในการชำระเงิน
 8. เอกสารหลักฐานการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคาร ขอให้เก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง เมื่อเปิดภาคเรียนทางวิทยาลัยฯ จะขอตรวจสอบต้นฉบับอีกครั้ง

Update : 15 พฤษภาคม 2563